Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,550.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,210.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,260.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,360.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,560.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,890.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,350.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,290.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,180.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,180.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,410.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,760.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,160.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,680.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,910.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,530.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,500.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,530.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,390.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,480.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,360.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,850.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,910.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,710.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,840.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,050.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,660.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,140.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,430.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,710.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,200.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,140.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,360.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,330.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,830.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,980.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,400.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,480.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,630.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,510.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,940.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,110.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,060.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,810.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,530.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,880.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 37,960.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,540.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,600.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,030.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 48,780.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,700.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,490.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,550.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,300.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,210.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,500.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,680.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,350.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,390.00